I'm stuffed.

stuff當動詞用時,提指填塞東西,

肚子塞太多東西,就是吃太多太飽的意思

創作者介紹
創作者 hoheha 的頭像
hoheha

HoHeHa

hoheha 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()